Laat Key-IT jou bellen
  In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Key-IT persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

  Key-IT respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
  Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
  Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Key-IT. Wees je er dus van bewust dat Key-IT niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Key-IT.

  Persoonsgegevens die Key-IT verwerkt

  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Key-IT verwerkt:

  • Jouw voor- en achternaam;
  • Jouw adresgegevens;
  • Jouw telefoonnummer;
  • Jouw e-mailadres;
  • Jouw IP-adres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie);
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Key-IT verwerkt

  Key-IT verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

  Key-IT heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er nadrukkelijke toestemming is gegeven door een ouder of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@key-it.nl. Dan verwijder ik deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag Key-IT persoonsgegevens verwerkt

  Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Key-IT en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Key-IT verstrekt.

  De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

  Doel Grondslag
  1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
  2. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, social media), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
  3. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
  4. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
  5. Key-IT verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte; Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en -systemen, zonder dat Key-IT daar tussen zit.

  Hoe lang jouw gegevens bewaard worden

  Key-IT bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende overeenkomst;
  • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten;
  • Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant is, wordt deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

   

   

  Persoonsgegeven Termijn Reden
  Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
  Jou KvK-nummer 7 jaar (belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
  Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
  Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
  Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
  Jouw e-mailadres 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
  Jouw IP-adres 30 dagen na website bezoek Key-IT analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
  Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na website bezoek Key-IT analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

   

  Gegevens delen met derden/anderen

  Key-IT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in de door jouw gegeven opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Key-IT blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

  Met de volgende derden deelt Key-IT gegevens:

  Derde partij Categorie Doel delen Welke gegevens
  Boekhouder Verwerker Om de btw-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
  Bank en betaalsysteem Verwerker Om de betalingen af te handelen Betaalgegevens
  Online mailing- en boekhoudsysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens nodig voor het opmaken van offertes en facturen

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens, verwerkt door Key-IT, in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@key-it.nl. Key-IT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Intrekken, bezwaar maken, gegevensoverdraagbaarheid

  Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Key-IT en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Indienen klacht

  Key-IT wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Key-IT niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Key-IT wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

  Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Key-IT gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

  Functionele en analytische cookies

  Key-IT maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven mij inzicht in het gebruik van de website van Key-IT. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik aan jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoek van mijn website.

  Google Analytics

  Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics’-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden, middels rapportages, hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield-principes’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

  Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie in jouw browser.

  https://key-it.nl is de website van Key-IT.

  Beveiligen

  Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  De website van Key-IT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi-verbinding.
  Mijn laptop en pc zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn smartphone is zowel vergrendeld met een pincode als met een vingerafdruk.
  Ik werk mijn plug-ins en thema van mijn website regelmatig bij.

  Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Key-IT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@key-it.nl.

  Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.